POOKSPR - Sprawozdanie prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi