Pismo ogólne

Prosimy o korzystanie z formularza tylko w przypadku uzupełniania informacji związanych ze składaniem deklaracji dot. podatków lokalnych.

W innych sprawach prosimy o korzystanie z formularza pisma ogólnego znajdującego się na platformie ePUAP.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Adres skrytki Urządu Miasta Olsztyna na platformie ePUAP: /urzadmiastaolsztyn/skrytka/